Portfolio images > Portfolio 2019 Mono print > 3rd The Glory of York Minster 5
3rd The Glory of York Minster 5