Portfolio images > Portfolio 2019 Mono print > 3rd The Glory of York Minster 1
3rd The Glory of York Minster 1